Kodex

 1. Tyto stránky jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Prohlašuji, že jsem dospělý/dospělá ve věku 18 let nebo starší.
 2. Stránky obsahují sexuálně orientovaný materiál. Souhlasím s jeho užitím pouze pro svou soukromou potřebu a jeho užití mě neuráží a nepohoršuje.
 3. Na stránky vstupuji dobrovolně, můj zájem o všechny zde obsažené údaje je čistě soukromý a je určen pouze pro mou vlastní potřebu.
 4. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.
 5. Svým chováním nepřipustím, aby ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.
 6. Beru na vědomí, že SPT.cz není eskortní agenturou a neposkytuje žádné eskortní, erotické ani jiné služby nabízené na těchto stránkách. SPT.cz nenese v žádném případě odpovědnost za obsah, cenu, kvalitu ani aktuální dostupnost nabízených služeb. SPT.cz rovněž nenese odpovědnost za obsah a pravdivost informací zveřejněných v rámci nabídky služeb jednotlivých eskortních agentur, organizací a jednotlivců.
 7. Případným využitím služeb inzerentů SPT.cz se zavazuji k dodržování všech platných zákonů České Republiky.
 8. Všechna telefonní čísla na těchto stránkách jsou ze zvýšeným tarifem, více informací o ceně telefonátu umístěno u každého inzerátu.
 9. Provozovatel stránek respektuje § 205 trestního zákona č. 140/1961 Sb. o ohrožování mravnosti. Bez předchozího upozornění však nemůže přebírat odpovědnost za materiály, jež na stránky umístí třetí osoby a které jsou v rozporu s uvedeným zákonem. Takovéto materiály provozovatel odstraní dodatečně.
 10. Zavazuji se, že nebudu zneužívat dobrou vůli provozovatele stránek a nebudu jej poškozovat tím, že bych na stránky umisťoval(a) materiály nebo odkazy, které jsou v rozporu se zákony ČR.
 11. Jsem si vědom(a) toho, že porušením některého z těchto pravidel se vystavuji riziku občanskoprávního i trestněprávního stíhání.